New Triton

NEW TRITON

Phiên bản Giá đặc biệt Quà tặng đặc biệt
4×4 AT (mới) 818.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 20 – 23 triệu VNĐ)2. Camera lùi (Trị giá 2,5 triệu VNĐ)
4×2 AT (mới) 730.500.000
Mirage

MIRAGE

Phiên bản Giá đặc biệt
MT 350.500.000
CVT Eco 395.500.000
CVT 450.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Attrage

ATTRAGE

Phiên bản Giá bán lẻ
MT Eco 375.500.000
MT 405.500.000
CVT Eco 425.500.000
CVT  475.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Outlander

OUTLANDER

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt
CVT 2.0 823.000.000 807.500.000
CVT 2.0 Premium 942.000.000 908.500.000
CVT 2.4 Premium 1.100.000.000 1.048.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Pajero Sport

PAJERO SPORT

Phiên bản Giá bán lẻ
DIESEL 4X2 MT (mới) 980.500.000
DIESEL 4×2 AT 1.062.000.000
GASOLINE 4×2 AT 1.092.000.000
GASOLINE 4×4 AT 1.182.000.000
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160.000.000
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

Triton

TRITON

Phiên bản Giá đặc biệt
4X2.AT ATHLETE 725.500.000
4×4.MT 646.500.000
4×2.AT 586.500.000
4×2.MT 555.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

All New Xpander

ALL NEW XPANDER

Phiên bản Giá bán lẻ
Xpander MT 550.000.000
Xpander AT 620.000.000